Szkoła posiada strukturę zawodniczą RAMADA TEAM, do której drogą przesłuchań kierowani są najlepsi uczniowie, stający się reprezentacją na zewnątrz (zawody, konkursy, przeglądy, festiwale i inne). Przynależność do reprezentacji jest dobrowolna, uczeń nie jest zobowiązany do wzięcia udziału w przesłuchaniach. Z uwagi na dobrowolność udziału grupa posiada odrębne przepisy związane z jej działalnością.

RAMADA TEAM - GRUPA ZAWODNICZA
REPREZENTACJA SZKOŁY

Nasza Szkoła kształci najlepszych tancerzy, wielokrotnych Mistrzów Polski i Świata, to dzięki systemowi naszej pracy udaje nam się osiągać takie wyniki!

To niezależna utytułowana grupa reprezentacyjno-zawodnicza, a przynależność do niej stanowi nobilitację i wyróżnienie. Do grupy mogą zostać przyjęci tancerze (zawodnicy) reprezentujący najwyższy poziom umiejętnościowy, który jest sprawdzany w trakcie corocznych egzaminów kwalifikujących do składów. 


Nabór odbywa się corocznie w lutym. Wyselekcjonowani tancerze mają możliwość zademonstrowania swoich umiejętności na zawodach, festiwalach i turniejach w Polsce i na całym świecie. 


Celem prezentacji na tego typu wydarzeniach jest wspieranie pasji i współzawodnictwa młodzieży i dzieci oraz doskonalenie umiejętności tanecznych, popularyzacja sztuki tanecznej, a także promowanie samego miasta Opola i województwa w środowisku tancerzy całego kraju, jak i poza jego granicami.

To rozwijanie techniki tanecznej, umiejętności scenicznych, wrażliwości artystycznej, twórczości oraz kreatywności u tancerzy. 

W skład RAMADA TEAM mogą wchodzić uczniowie Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA, którzy przejdą egzaminy kwalifikujące ich do reprezentacji.

Zawodnicy RAMADA TEAM startują i specjalizują się w technikach:


- BALET

- MODERN

- JAZZ

- SHOW

- CHEER

Warunki przyjęcia tancerza do reprezentacji

Grupa RAMADA TEAM to tancerze, którzy zostali wyłonieni w trakcie przesłuchań. Aby dostać się do struktury RAMADA TEAM należy zdać egzamin oraz spełniać inne warunki m.in:


 • Tancerz musi być uczniem Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca Ramada, uczniem Szkoły Akrobatyki Powietrznej RAMADA AERIAL ARTS.
 • Tancerz może być również uczniem Szkoły Sztuki Tańca RAMADA w przypadku sekcji tanecznej  (obowiązkowe zajęcia poza treningami TEAM to minimum 3 godziny zajęć tanecznych w tygodniu we wskazanej grupie).
 • Obowiązuje przynależność klubowa i godne reprezentowanie klubu.
 • Tancerz ma opanowaną technikę na poziomie bardzo dobrym/wyróżniającym w kategorii wiekowej, w  której startuje.
 • Osiągać wysokie wyniki egzaminacyjne.
 • Posiadać odpowiednią prezencję sceniczną.
 • Posiadać dobrą pamięć ruchową i w krótkim czasie przyswajać skomplikowane choreografie.
 • Posiadać nienaganną kulturę osobistą.
 • Chętnie i rzetelnie podchodzić do pracy na każdych zajęciach, zawodach, wyjazdach.
 • Być samodzielnym i potrafić sobie poradzić w sytuacjach stresowych bez pomocy rodzica.
 • Wzorowo zachowywać się na każdych zajęciach, zawodach oraz wyjazdach.
 • Mieć wzorową frekwencję na wszystkich zajęciach stałych oraz treningach grupy zawodniczej.
 • Być koleżeńskim wobec innych tancerzy w swojej grupie, jak i w konfrontacji z innymi grupami startującymi.
 • Osiągać wysoką ocenę z całorocznej pracy tancerza.
 • Rodzic/opiekun zaakceptował ZASADY RAMADA TEAM poprzez podpisanie kontraktu zawodniczego.
SZCZEGÓŁY

Treningi (obowiązkowe) dla grupy odbywają się w soboty.

Obowiązują comiesięczne składki członkowskie.

Grupy wiekowe, do których przyjmowani są zawodnicy

MINI KIDS
5-7 LAT

DZIECI 
8-12 LAT  

JUNIORZY
13-16 LAT

SENIORZY
17+

Sukcesy RAMADA TEAM

Tytuły m.in:

Mistrzów Polski 

Wicemistrzów Polski 

II Wicemistrzów Polski


Mistrzów Europy

Wicemistrzów Europy

II Wicemistrzów Europy


Mistrzów Świata

Wicemistrzów Świata

II Wicemistrzów Świata


w technikach balet, modern i jazz


Mistrzowie Polski (Juniorzy i Seniorzy) w Cheerleadingu Sportowym wraz z powołaniem do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy i Świata 2023

Reprezentacja RAMADA TEAM w mediach społecznościowych

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BALETOWA

SZKOŁA SZTUKI TAŃCA RAMADA W OPOLU

Szkoła zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015

ADRES

RAMADA 

ul. Jodłowa 31 (Malinka)
ul. Sienkiewicza 21 (Centrum)
45-037 OP0LE

KONTAKT

Telefon:

Tel. +48 531 046 655

Tel. +77 421 64 85

Adres e-mail:

sekretariat@ramada.com.pl

GODZINY PRACY

Pn - Pt  15:00 - 22:00

Soboty 10:00 -14:00

Niedziele i Święta Nieczynne

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021. Strona stworzona za pomocą kreatora stron Manifo.com