FAQ - Wasze najczęściej zadawane pytania
ZAPISY / REKRUTACJA

KIEDY PROWADZONA JEST REKRUTACJA?

Pierwszy nabór do Szkoły odbywał się w czerwcu 2022. Drugi nabór zostanie przeprowadzony we wrześniu 2022. Przez całe wakacje przyjmowane są zgłoszenia kandydatów. Także w trakcie roku szkolnego jest możliwość przyjęcia kandydata (indywidualny egzamin) o ile w danej grupie lub klasie są jeszcze miejsca i kandydat pozytywnie przejdzie egzamin wstępny.

W JAKIM WIEKU MOGĘ ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

Do Przedszkola Baletowego przyjmujemy już dzieci 5 i 6-letnie. Do Małej Szkoły Baletowej dzieci w wieku 7-8 lat. Natomiast do klas szkolnych przyjmowani są uczniowie od 9 roku życia. W naszej drugiej Szkole mamy także propozycję Tanecznej Ramadki dla dzieci 3 i 4-letnich, każdy znajdzie więc coś dla siebie.

CZY DO SZKOŁY PRZYJMOWANE SĄ MŁODSZE DZIECI?

Czasami zdarza się, że do danej struktury przyjmowane są młodsze dzieci. Odstępstwa od roczników, które wyznacza rekrutacja są możliwe w przypadku kiedy dziecko wykazuje uzdolnienia i bardzo dobre predyspozycje w kierunku muzyczno - ruchowym, wykraczające poza jego wiek.

CZY EGZAMIN OBOWIĄZUJE DZIECI STARAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA LUB MAŁEJ SZKOŁY BALETOWEJ?

Nie. Dzieci na tych etapach przyjmowane są według kolejności zapisów i miejsc w grupach. Są to etapy, na których ciężko jest jednoznacznie i ostatecznie określić umiejętności i predyspozycje dziecka aby nie dokonać krzywdzącej opinii. Uważamy, że w toku systematycznej, cierpliwej pracy połączonej z zamiłowaniem do tańca i wsparciu rodziców, dzieci są w stanie wiele osiągnąć, nawet jeśli ich predyspozycje nie były od początku takie oczywiste :) Bardzo dużo zależy od regularności, podejścia i zaangażowania. 

JAK WYGLĄDA PRZYJĘCIE KANDYDATÓW DO KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA 1?

W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej lub przez złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin. Egzamin ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają poziomowi klasy oraz obowiązujących na jej szczeblu umiejętności praktycznych i teoretycznych, do której kandydat ma być przydzielony. Ucznia będzie również obowiązywało nadrobienie ewentualnych różnic programowych w celu wyrównania braków na danym poziomie kształcenia.


UMOWY, OPŁATY I FORMALNOŚCI

CZY UCZESTNICY ZAJĘĆ PODPISUJĄ UMOWĘ?

Tak. W przypadku zapisu do Przedszkola, Małej Szkoły i Szkoły Baletowej podpisywana jest umowa kształcenia. Umowa kształcenia zawierana jest na dany rok szkolny (zobowiązuje do płatności czesnego przez 10 miesięcy). Umowy odnawiane są corocznie.

KIEDY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ?

Możliwość rezygnacji następuje tylko po I semestrze w roku szkolnym, na który zawarta została umowa. Uczeń może przestać uczestniczyć w zajęciach, natomiast opłaty są ponoszone do zakończenia I semestru. W przypadku rezygnacji w trakcie II semestru analogicznie opłaty ponoszone do wygaśnięcia umowy (czerwiec).

CZY W WAKACJE MUSZĘ OPŁACAĆ CZESNE?

Nie. Umowy kształcenia są zawierane na dany rok szkolny czyli 10 miesięcy (wrzesień - czerwiec).

CZY W MIESIĄCACH KIEDY SĄ ŚWIĘTA (np. BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC) ORAZ FERIE ZIMOWE OPŁATA ZA ZAJĘCIA ULEGA ZMNIEJSZENIU?

Czesne to opłata stała, została rozliczona na 10 miesięcy zajęć w roku szkolnym i jest ona niezmienna. Wszystkie dni wolne zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu cennika. Nie należy zatem samodzielnie przeliczać opłaty i odejmować dni, w których nie odbywają się zajęcia.

CZY W CZERWCU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NORMALNIE I SĄ TAK SAMO PŁATNE?

Wiele osób zadaje to pytanie w związku z zakończeniem roku szkolnego. W naszej Szkole zajęcia odbywają się analogicznie do zakończenia roku w szkołach oświatowych a opłata jest taka sama, ponieważ została rozliczona z uwzględnieniem końca roku szkolnego.

CZY MOJE CZESNE ZOSTANIE POMNIEJSZONE JEŻELI BYŁEM NIEOBECNY NA ZAJĘCIACH?

Nie ma takiej możliwości. Czesne jest niezmienne i niezależne od tego ile razy było się na zajęciach lub ile razy się na nich będzie. Opłaty miesięczne nie mogą być pomniejszone z przyczyn nieobecności ucznia (wyjazdy, choroby, kontuzje itp.) ze względu na stałe koszty utrzymania budynków, szkoły i kadry. Jesteśmy Szkołą prywatną, która nie posiada żadnych dofinansowań z zewnętrznych instytucji czy Państwa.

CZEMU CZESNE JEST TAK WYSOKIE?

Przede wszystkim gwarantujemy uczniom najlepiej wyszkoloną kadrę, zajęcia na najwyższym poziomie i dostęp do bardzo dobrego wyposażenia sal tanecznych i niezbędnych sprzętów. Płatności miesięczne są związane oczywiście, także ze stałymi kosztami utrzymania budynków, szkoły i kadry. Ceny są więc odpowiednio przeliczone do kosztów, które również ponosimy. 

JAK MOGĘ OPŁACIĆ CZESNE?

Płatności czesnego dokonywane są tylko i wyłącznie na konto. 

Numer rachunku Szkoły: 67 1140 2004 0000 3402 7594 3009  

KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ CZESNE?

Opłata czesnego w przypadku każdych zajęć i typu Szkoły RAMADA musi zostać uregulowana zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

CZY MOGĘ UZYSKAĆ ZNIŻKĘ W OPŁATACH?

Czesne Szkoły nie jest objęte żadnym system zniżek.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA KONTAKTUJE SIĘ Z RODZICAMI?

Głównie poprzez wiadomości mailowe przesyłane na adres, który został wskazany w umowie. Rodzic jest zobowiązany do regularnego sprawdzania wiadomości na skrzynce, ponieważ zawarte tam informacje mają charakter wiążący. Sprawy pilne załatwiane są telefonicznie lub osobiście podczas spotkania w szkole.

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM?

Skontaktuj się mailowo, telefonicznie lub osobiście z naszym Sekretariatem aby umówić spotkanie z nauczycielem.

JAK UZYSKAĆ INFORMACJE O POSTĘPACH DZIECKA?

Dwa razy w roku szkolnym (koniec I i II semestru) Rodzice elektronicznie otrzymują informacje o postępach dziecka. W każdym momencie natomiast mogą również uzyskać ją od nauczycieli prowadzących w trakcie roku - w tym celu należy umówić się na spotkanie. 

CZY RODZICE MOGĄ BYĆ OBECNI NA ZAJĘCIACH?

W trakcie zajęć na sali przebywają tylko uczniowie i nauczyciel. Wiemy z doświadczenia, że obecność rodziców rozprasza dzieci i uniemożliwia efektywną pracę. Rodzice mogą zobaczyć jak wyglądają zajęcia podczas lekcji pokazowych odbywających się w trakcie roku szkolnego.

CZY MOGĘ ODRABIAĆ ZAJĘCIA?

Nie ma takiej możliwości. Każda z naszych klas i grup posiada inny program zajęć wg którego systematycznie pracuje. Dodatkowe osoby spoza klasy utrudniają pracę nauczycielom i innym uczniom a nasza Szkoła bardzo dba o komfort pracy.

W JAKICH GODZINACH MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKRETARIATEM?

Sekretariat pracuje w godzinach 15.00-20.00 od pon. do pt., prosimy o kontakt w tych godzinach. Jeżeli próbowałeś się do nas dodzwonić i pracownik nie odebrał telefonu oznacza to, że obsługuje klientów na miejscu. Będziemy wdzięczni jeśli poczekasz aż oddzwoni lub spróbujesz zadzwonić raz jeszcze :)

W JAKIM CZASIE UZYSKAM ODPOWIEDŹ NA MOJEGO MAILA?

Na odpowiedź mailową sekretariat ma 7 dni roboczych. Wszystkie sprawy staramy się rozwiązywać jak najszybciej, nawet w tym samym dniu jednak zdarzają się sytuacje, w których zasypujecie nas pytaniami i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystko od razu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je poniżej.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BALETOWA

SZKOŁA SZTUKI TAŃCA RAMADA W OPOLU

Szkoła zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015

ADRES

RAMADA 

ul. Jodłowa 31 (Malinka)
ul. Sienkiewicza 21 (Centrum)
45-037 OP0LE

KONTAKT

Telefon:

Tel. +48 531 046 655

Tel. +77 421 64 85

Adres e-mail:

sekretariat@ramada.com.pl

GODZINY PRACY

Pn - Pt  15:00 - 22:00

Soboty 10:00 -14:00

Niedziele i Święta Nieczynne

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021. Strona stworzona za pomocą kreatora stron Manifo.com