9-LETNIA SZKOŁA BALETOWA

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA w Opolu jest zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem nr 766/72/2015.

WIĘCEJ O SZKOLE

 • To zawodowa struktura kształcenia.
 • Edukacja prowadzona jest w cyklu dziewięcioletnim.
 • Kształcenie w trybie popołudniowym.
 • Dla klas 1-9 lekcje odbywają się 3x w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).
 • Zajęcia w 2 budynkach (ul. Jodłowa 31 i ul. Sienkiewicza 21).

PROGRAM NAUCZANIA

 • Autorski program nauczania tworzony w oparciu o programy szkół państwowych.
 • Realizacja przedmiotów obowiązkowych i uzupełniających.
 • Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie metod, obszarów nauczania i organizacji zajęć, mających wpływ na podniesienie jakości procesu edukacji.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i programowych.
 • Kształcenie w trzech wiodących kierunkach: taniec klasyczny, taniec współczesny i taniec jazzowy.

PRZEDMIOTY

Przedmioty realizowane w 9-letnim toku nauczania to m.in.:

Taniec klasyczny

Taniec współczesny

Taniec jazzowy

Akrobatyka

Taniec ludowy i charakterystyczny

Repertuar

Rytmika

Praktyki sceniczne

Umuzykalnienie

Historia tańca

Stretching

Podstawy aktorstwa

Ruch sceniczny

Technika taneczna

Choreografia

Zasady charakteryzacji (warsztatowo)

SYLWETKA ABSOLWENTA
 • swobodnie radzi sobie z różnymi technikami tańca w szczególności takimi jak: taniec klasyczny, taniec współczesny i taniec jazzowy
 • potrafi sprawnie posługiwać się językiem tańca
 • sprawnie zarządza procesem własnej pracy i rozwoju
 • zna i sprawnie posługuje się wiadomościami z zakresu historii sztuki tańca i historii muzyki w Polsce i na świecie
 • potrafi umiejętnie wykorzystywać potencjał swojego ciała
 • zna zasady bezpiecznej pracy
 • potrafi pracować w zespole, posiada dyscyplinę zawodową w pracy, realizacji choreografii, projektów i spektakli
 • zna zasady tworzenia choreografii, cechuje się bardzo dobrą pamięcią ruchową
 • cechuje się wytrwałością i cierpliwością w pracy
 • zna zasady ruchu scenicznego i kreacji postaci scenicznych
 • posiada doświadczenie sceniczne
 • potrafi panować nad tremą w występach solowych, jak i grupie
 • jest pasjonatem sztuki tańca

SZCZEGÓŁY

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

1h lekcyjna - 60 min

od 5h do 10h tygodniowo

w zależności od klasy

CZĘSTOTLIWOŚĆ:

3x w tygodniu

CZESNE:

415 PLN/miesiąc

WPISOWE: 350 PLN

LOKALIZACJA:

ul. Jodłowa 31

ul. Sienkiewicza 21

Opole

Zgłoś udział w rekrutacji

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BALETOWA

SZKOŁA SZTUKI TAŃCA RAMADA W OPOLU

Szkoła zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015

ADRES

RAMADA 

ul. Jodłowa 31 (Malinka)
ul. Sienkiewicza 21 (Centrum)
45-037 OP0LE

KONTAKT

Telefon:

Tel. +48 531 046 655

Tel. +77 421 64 85

Adres e-mail:

sekretariat@ramada.com.pl

GODZINY PRACY

Pn - Pt  15:00 - 22:00

Soboty 10:00 -14:00

Niedziele i Święta Nieczynne

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021. Strona stworzona za pomocą kreatora stron Manifo.com